Balmoral Vestigings Kooperatief Beperk

Hoof Spyskaart Geloftefees Kontak Ons Lede Spyskaart Direksie


á

Balmoral Vestigings Ko÷peratief Beperk

Riglyne is :
Om die erfenis te bewaar, te ontwikkel en verder te bevorder


Die BVKBáhou dit eenvoudig en suiwer, A-polities en samebindend-Christelik, nie volks-verdelend.


Ons doel:áOmádie behoud, bewaring en volhoubare benutting van die fisiese en geestelike erfenis te verseker.
En ons probeer ons mense daaromheen versamel.

Laat die erwe van ons Vaad're, vir ons kinders erwe bly

©2014